Publikacja

publikacja 2.4 Biopolityka
2. Selfie

2.4 Biopolityka

#Pojęcia
publikacja 2.13 Normatywność
2. Selfie

2.13 Normatywność

#Pojęcia
publikacja 3.3 Narracja wizualna
3. Seria(l)

3.3 Narracja wizualna

#Pojęcia
publikacja 3.16 Męskie spojrzenie
3. Seria(l)

3.16 Męskie spojrzenie

#Pojęcia
publikacja 4.9 Skażony krajobraz
4. Krajobraz

4.9 Skażony krajobraz

#Pojęcia
publikacja 4.17 Antropocen
4. Krajobraz

4.17 Antropocen

#Pojęcia
publikacja 5.9 Działanie oddolne
5. Pomnik

5.9 Działanie oddolne

#Pojęcia
publikacja 5.16 Polityczność
5. Pomnik

5.16 Polityczność

#Pojęcia
publikacja 6.9 Manipulacja fotografią
6. Archiwum

6.9 Manipulacja fotografią

#Pojęcia
publikacja 6.20 Queerowanie
6. Archiwum

6.20 Queerowanie

#Pojęcia
publikacja 7.10 Viral
7. Mem

7.10 Viral

#Pojęcia
publikacja 8.5 Autorefleksja
8. Monitoring

8.5 Autorefleksja

#Pojęcia
publikacja 8.12 Artywizm
8. Monitoring

8.12 Artywizm

#Pojęcia
publikacja 8.21 Deep fake
8. Monitoring

8.21 Deep fake

#Pojęcia
publikacja 9.12 Protest selfie
9. Transparent

9.12 Protest selfie

#Pojęcia